Atcelts / Starptautiskā Frankofonijas diena

Pasaulē ir vairāk nekā 369 miljoni franču valodā runājošo. Franču kultūru, literatūru, mākslu caurvij netverams smalkums, brīvības alkas, romantisms viss, kas ikdienišķo spēj pārvērst dzīves svinēšanā. Ne velti 40-to gadu otrajā pusē Latvijā darbojās neliela radošu cilvēku grupa, kurus vienoja mīlestība pret kultūru, mākslu, literatūru un liela uzmanība tika veltīta franču kultūras aspektiem, bet pāri visam – alkas pēc atņemtās domas brīvības.

Atpakaļ