Tapušas 100 zvaigznes Latvijai un zvaigžņveida puzuru veidošanas buklets

18.09 - 28.10

Jau sagaidot Latvijas deviņdesmitgadi, tapa Lielpuzurs ar deviņām sešstaru zvaigznēm, kura tapšanā Krustpils kultūras namā iesaistīju Kūku sievas, pansionāta iemītniekus un skolēnus, bet tas bija skatāms Kūkās – Sūnu skolas izstāžu zālē.

 Šogad izlēmu veidot 100 zvaigžņveida puzurus, organizējot nodarbības un šai aktivitātē iesaistot interesentus, tas izdevās.

Notikušas vairāk nekā desmit nodarbības, zvaigžņu veidošanā iesaistīti vairāk nekā 100 dalībnieki, sākot no bērniem, skolēniem un beidzot ar pensionāriem, invalīdiem. Lielpuzura makets bija skatāms Krustpils kultūras namā Rakstu svētkos, daļa puzuru rotāja pilsētas galvenās bibliotēkas lasītavu un manu dzīvokli.

Visas simts sešstaru zvaigznes atradušas mājvietu Krustpils evaņģēliski luteriskās baznīcas telpās. Tur Lielpuzurs tika izveidots, sagaidot baznīcas 400 gadu jubileju 2018. gada 4. augustā. Šinī baznīcā kristīti, iesvētīti un laulāti mani senči.

Par puzuru veidošanu ir tikai viena grāmata latviešu valodā un zvaigžņveida puzurus nav nemaz tik viegli veidot, jo jāievēro garumi, proporcijas un veidošana prasa lielu pacietību. Jau izsenis latvieši veidoja sešstaru puzurus, jo plaknē tie atgādina kopā saliktus divus trijstūrus, vienu ar smaili uz augšu, kas simbolizē Dievu, bet otrs – ar smaili uz leju ir Māras zīme.

Liels paldies visiem, kuri atbalstīja 100 zvaigžņu tapšanu, sagaidot Latvijas simtgadi, bet īpaši Jēkabpils Invalīdu biedrībai un pensionāriem. Jaunizveidoto bukletu par puzuru veidošanu saņems skolas, bibliotēkas, kultūras darbinieki un  novada domes, individuālie interesenti un visi mani puzuru veidošanas palīgi. Iegriezieties apskatīt Lielpuzuru Krustpils luterāņu baznīcā, bet bukletus varat saņemt Rīgas ielā 103., Vizmas skoliņā. Notiks arī svinīgs dievkalpojums un bukletu nodošana  organizācijām.

 Es gaidu ikvienu – veidot puzurus, suvenīrus un mezglot (kur neiztikt arī bez matemātikas!) – Rīgas ielā 103, Vizmas skoliņā! Lai atdzimst šīs senās latviešu tradīcijas!

Projekta autore –

pedagoģe Vizma Lejiņa

Atpakaļ