Tematiska izstāde “Apslēptais dārgums – ūdens SIA “Jēkabpils ūdens – 40’’”

01.10 - 30.10

Ūdens ir visas planētas dzīvības avots, tā kvalitāte ir vitāli svarīga ikvienai dzīvai būtnei. Latvija var lepoties ar bagātīgiem ūdens resursiem – šeit netrūkst ne virszemes, ne pazemes ūdens, ir gara jūras piekrastes līnija, un nokrišņu daudzums gadā nodrošina pietiekami mitru klimatu. Tomēr ūdens ir “jutīgs” dabas resurss – to ietekmē gan tas, kā mēs ūdeni izmantojam un lietojam, gan tas, kā par to rūpējamies pēc ūdens izmantošanas savām vajadzībām. Uzņēmums “Jēkabpils ūdens’’ dibināts 1979. gada 1. oktobrī, pamatojoties uz Latvijas PSR Komunālās saimniecības ministrijas 11.09.1979. pavēli Nr.331, atdalot to no toreizējā Jēkabpils rajona Komunālā saimniecības uzņēmuma. Jaunizveidotā uzņēmuma nosaukums bija Jēkabpils rajona Ūdensvada – kanalizācijas saimniecības pārvalde. Tās uzveidošanas mērķis – ūdensapgādes uzlabošana Jēkabpils rajonā, tai skaitā, Viesītē un Aknīstē. 2003. gadā uzņēmums tiek reorganizēts un ierakstīts Komercreģistrā kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils ūdens”. Uzņēmums Jēkabpils pilsētas pašvaldības uzdevumā nodrošina nepārtrauktus, tehniskajiem noteikumiem un standartiem atbilstošus sabiedriskos pakalpojumus ūdensapgādē un kanalizācijā visā Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

 

Atpakaļ