Tematiska izstāde “Balts pūpolīts smaida…”

01.03 - 31.03 Salas bibliotēka
Visu martu, bibliotēkas darba laikā
Tematiska izstāde
“Balts pūpolītis smaida,
Un Lielo dienu gaida,
Klāt atkal pavasaris jauns,
Kad dzīvība sāk mosties, plaukt!”
Atpakaļ