Tematiska izstāde “Brīvības cīņu atcerei. Augškurzemes partizānu pulkam – 100”

04.11 - 29.11

Augškurzemes partizānu pulks – Latvijas Neatkarības kara laika partizānu vienība, saformēta poručika J.Indāna vadībā 1919. gada jūnija vidū Rubenes muižā, apvienojot vairākas mazākas grupas, kas līdz tam operēja Asares-Bebrenes-Rubenes-Aknīstes-Lašu apvidū. Aptuveni 80 vīru. Uzņēma sakarus ar Dienvidlatvijas brigādes vadību un 20. jūnijā tika ieskaitīta tās sastāvā. Līdz jūlija vidum darbojās Lietuvas armijas militārajā pakļautībā un apgādībā, piedaloties tās uzbrukumā Daugavpils virzienā (atradās Lietuvas vienību kreisajā spārnā) uz Bebreni un Dvieti. Pēc mobilizācijas vienības lielums pieauga līdz 500 vīriem. Atradās pozīcijās Ancene-Rubene, kontrolējot ceļus uz Aknīsti un Jēkabpili. 1919. gada 16. augustā pulks tika pārformēts par bataljonu un kā Nr.3. iekļauts 3. Jelgavas kājnieku pulka sastāvā.

Atpakaļ