Tematiska izstāde “ES Padomes prezidentūra: Somija”

01.07 - 30.12

Eiropas Savienības prezidējošā valsts vada Eiropas Savienības Padomes darbu (Eiropas Savienības Padome tiek saukta par Eiropadomi, ja tiekas dalībvalstu vai to valdību vadītāji, vai Ministru padomi, ja tiekas attiecīgās nozares ministri). Balstoties uz prezidentūras izvirzītajām prioritātēm, prezidentūra sadarbībā ar Eiropas Komisiju organizē Eiropadomes un Ministru padomes darba kārtību. Prezidentūra mainās ik pēc 6 mēnešiem saskaņā ar rotācijas principu. No 2019. gada jūlija līdz decembrim prezidējošā valsts – Somija.

Somijas prezidentūras izvirzītās prioritātes – ES izaugsme, drošība un klimats, kā arī ES daudzgadu budžeta un migrācijas jautājumi.

 

Atpakaļ