Tematiska izstāde “Gudrais no mirkļiem mūžību kaļ. Vilis Plūdonis – 150”

Visu martu, bibliotēkas darba laikā –
 
Tematiska izstāde “Gudrais no mirkļiem mūžību kaļ. Vilis Plūdonis – 150”
 
Vilis Plūdonis – viens no latviešu dzejas reformatoriem un Eiropas klasisko tradīciju iedzīvinātājiem latviešu literatūrā. Izkopis balādes un poēmas žanru, dzejas formas un stila meistars, viens no izcilākajiem dabas liriķiem latviešu literatūrā, rakstījis patriotisko liriku, arī bērnu literatūras popularizētājs un izdevējs. Gandrīz 40 gadus strādājis par skolotāju gan lauku, gan Rīgas skolās; skolu vajadzībām sakārtojis hrestomātijas, izdevis mācību grāmatas. Pie „Zaķīšu pirtiņas”, „Eža kažociņa” un citiem Plūdoņa dzejoļiem uzaugušas vairākas paaudzes. Kā visā dzejnieka lirikā arī bērnu dzejā piemīt savdabīgs dramatisms. Latviešu literatūrā Plūdonis ir pazīstams kā liroepisku darbu autors. Viņa dzejā netrūkst traģisma, tumšu toņu un nāves noskaņu. Būdams liels kārtības mīlētājs, arī dzejā emocijas viņš ievērpj precīzā ritmā. Tādā, kas atbilst vēstījumam. Iespējams, tieši tādēļ daudzi Plūdoņa dzejoļi ir bijis pateicīgs materiāls dziesmu autoriem. Plūdonis ir sarakstījis trīsdesmit deviņus dzejoļu krājumus. Tulkojis Heines un Nīčes darbus. Atdzejojis lietuviešu tautasdziesmas un zviedru poēmas.
Atpakaļ