Tematiska izstāde no Jāņa Akuratera muzeja

VISU JANVĀRI 

Tematiska izstāde no Jāņa Akuratera muzeja

Jēkabpils Novada galvenās bibliotēkas lasītavā no 2024. gada 10. līdz 31. janvārim apskatāma Jāņa Akuratera muzeja veidota izstāde “Dziesmu svētki kabatas kalendārā”.
Izstāde vēsta par dzejnieka Jāņa Akuratera (1876–1937) saikni ar Dziesmu svētku tradīciju.
Izstādes ieceri iedvesmoja atradums Jāņa Akuratera 1926. gada piezīmju kalendārā. Tur starp lapām ar dzejnieka piezīmēm atradās divas VI Latvju vispārējo dziesmu un mūzikas svētku biļetes. Akuratera kolekcija Rakstniecības un mūzikas muzejā glabā liecības par Akurateru ne tikai kā Dziesmu svētku apmeklētāju un klausītāju. Viņš Dziesmu svētku procesā ir dažādi iesaistījies. Būdams 19 gadus vecs Biržu pagasta mežsarga dēls, viņš kopā ar vecāko brāli Pēteri un vēl diviem kaimiņu puišiem izveido kvartetu un aizbrauc piedalīties 1895. gadā IV Vispārējos latviešu dziesmu un mūzikas svētkos Jelgavā. 1931. gadā Jānis Akuraters ir priekšsēdētāja biedrs Dziesmusvētku biedrības izveidotajā Preses un propagandas komisijā un kā Radiofona direktors rūpējas par VII Latvju vispārējo Dziesmu svētku koncertu translāciju radio. Viņš piedalās arī Dziesmu svētku laikā notiekošajās Rakstnieku dienās. Par Dziesmu svētku nozīmību publicē rakstus “Jaunākās Ziņās”. 1933. gadā VIII Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos pirmoreiz no lielās svētku skatuves kopkora izpildījumā izskan dziesma ar Jāņa Akuratera vārdiem – Pētera Barisona komponētā “Dziesmas, lielas lidotājas”.
Arī pēc 90 gadiem ir aktuālās Jāņa Akuratera rakstītās rindas:
“Dziesmusvētki ir vārds, kas dziļi aizkustina katru latvieti, kas nāk kā liela svētdiena pāri darbdienu un rūpju garai rindai. Un pilnīgi saprotams, jo dziesmusvētki nav tikai dziesmai vien. Šī lielā tautas sanāksme atmodina mūsu vēsturi un cīņas par tautības un kultūras atmodu.”
Izstādes atklāšanas pasākumā 10. janvārī plkst. 15.00 piedalīsies Jāņa Akuratera muzeja vadītāja Maira Valtere un muzeja speciālists un dzejnieks Aivars Eipurs.

Maira Valtera,
Jāņa Akuratera vadītāja

Atpakaļ