Tematiska izstāde: Parki Jēkabpilī

01.07 - 31.07

Parks ir estētiska apzaļumota dabas teritorija tās dabiskajā vai cilvēka pārveidotajā formā. Parka nozīme parasti tiek saistīta ar atpūtu vai rekreāciju. Jēkabpils pilsētas parki veidojušies vairāku simtu gadu laikā: senākie ir Krustpils mācītāju dārzs un Krustpils muižas parks. Jēkabpils pilsētā mežsaimniecības zemes aizņem 176 ha jeb 7 % no kopējās pilsētas platības, no tiem valsts meži aizņem 115 ha lielu platību. Daļa teritorijas (pie Radžu ūdenskrātuves) ir iekārtota kā mežaparks ar takām, bērnu spēļu laukumu, kas kalpo cilvēku atpūtai. Mežaparka teritorija atrodas pie Zilā karoga pludmales Radžu ūdenskrātuvē un tādejādi dažādo apmeklētāju atpūtas iespējas. Nozīmīgākie parki pilsētā ir Meža parks, Strūves parks, Kena parks, Krustpils pils parks. Tie aizņem 3% no kopējās pilsētas teritorijas.

Atpakaļ