Tematiskā izstāde “Pasaules dzīvnieku aizsardzības diena”

01.10 - 30.10

Pirmo reizi Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienu sāka atzīmēt 1931.gadā Florencē, kad grupa ekologu vērsa uzmanību uz izzūdošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzības nepieciešamību.  4.oktobris izvēlēts, jo tā ir Svētā Asīzes Franciska nāves diena. Svēto Asīzes Francisku uzskata par dzīvnieku un vides aizbildni.

Atpakaļ