Tematiska izstāde “Pēteris Šmits – latviešu pasaku pētnieks”

02.12 - 30.12

Pētera Šmita 150. gadadiena iekļauta UNESCO 2018.-2019. gada svinamo dienu kalendārā, atzīmējot viņa darbību ne tikai Latvijas, bet arī pasaules mēroga kultūras un izglītības attīstībā. P. Šmita rakstveida mantojums atbilst UNESCO ideāliem par kultūras mantojuma aizsardzību un nodošanu tālākajām paaudzēm, kā arī dažādu kultūru dialogu veicināšanu. Pēteris Šmits (1869 – 1938) – valodnieks, etnogrāfs, folklorists un sinologs – devis ieguldījumu gan Eiropas, gan Āzijas kultūru savstarpējās sinerģijas stiprināšanā un attīstībā. Tomēr neatkarīgi no Austrumu pētniecības, P. Šmits bija pionieris tieši latviešu stāstu folklorā un popularizēja to ne tikai vietējā, bet arī Eiropas līmenī. Mūža otrajā pusē, P. Šmits vācis un klasificējis latviešu tautas leģendas, teikas un pasakas, un viņa savākto materiālu apjomi tiek uzskatīti par nozīmīgāko šāda veida zinātnisko publikāciju līdz pat mūsdienām. P. Šmits būtiski veicinājis latviešu etnogrāfisko un valodniecības pētniecības attīstību, un viņa darbi kļuvuši par spēcīgu pamatu turpmākajiem latviešu stāstniecības folkloras pētījumiem.

Izstāde UNESCO LNK “Stāstu bibliotēkas” ietvaros

Atpakaļ