Tematiska izstāde “Skolas sirdspuksti ir skolēni, skolas stiprums – skolotājs, skola ir kā lukturis, kas dāvā gaismu… Jēkabpils Valsts ģimnāzijai – 100”

12.10.2019

 Skola, ar bagāto vēsturi, dibināta 1919. gada 6. oktobrī. Tā ir bijusi gan komercskola, gan Jēkabpils Valsts vidusskola, gan Jēkabpils 1. vidusskola, pašreiz Jēkabpils Valsts ģimnāzija.  Pirmais skolas direktors bija Kārlis Lamberts un skolā strādāja 12 skolotāji. Mācības notika piecās klasēs, kurās mācījās 185 skolēni. 1920./1921. mācību gadā mācības tika uzsāktas arī “sarkanajā ēkā”, toreizējā Pasta ielā 99. Šajā laikā tika likti pamati daudzām skolas tradīcijām. Darbu uzsāka dzimtenes vēstures izpētes pulciņš, kuru vadīja novadpētnieks Arnolds Štokmanis (2003. gadā pie skolas tika atklāta A. Štokmanim. veltīta piemiņas plāksne). 1922. gadā skolā notika pirmais izlaidums. Šajā gadā tika atvērta komercdaļa, kas 1927. gadā pārtapa par Valsts komercskolu. 1950. gadā no vidusskolas pilnīgi atdalījās Ekonomiskais tehnikums (komercskola). Skolu pārdēvēja par Jēkabpils 1. vidusskolu. 1966. gadā “sarkanajai ēkai” tika uzcelta piebūve, kā rezultātā tika atrisināts apkures, ūdensvada un skolēnu ēdināšanas jautājums. Skolai tika uzcelta sava katlumāja un jaunajās telpās ierīkota ēdnīca. 1972. gadā žetonu vakarā tika izrādīta pirmā luga un  turpmāk žetonu vakara izrādes kļuva par skolas tradīciju.

Atpakaļ