Tematiska izstāde “Un atmiņu sāpēs dziļi galvas mēs liecam par tiem, kam nav lemts būt kopā ar mums…”

04.06 - 28.06

Latviešu tautai pagājušā gadsimtā viens no visdrūmākajiem periodiem bija deportāciju laiks. 1941. gada 14. jūnija deportācija galvenokārt bija vērsta pret personām, kuras savas agrākās nodarbošanās laikā tika uzskatītas okupācijas režīmam par neuzticamām un bīstamām. Par upuriem kļuva politiķi, valsts ierēdņi, armijas un policijas virsnieki, aizsargi, literāti, mācību spēki, uzņēmēji un tirgotāji. Deportācijai tika pakļauti šo personu ģimenes locekļi neatkarīgi no vecuma. No Latvijas aizveda vairāk nekā piecpadsmit ar pusi tūkstošu cilvēku.

Atpakaļ