Tikšanās ar daiļamatu meistari Daigu Melnaci

30.05.2019 - plkst.17.00

Maijā bibliotēkā žilbinās krāsas un raksti. Krāšņie lakati, katrs ar citādu krāsu salikumu, toņu piepildījumu spējīgi izraisīt atmiņas, emocijas, pozitīvas sajūtas.

Lakatu darinātāja Daiga Melnace: “Ar rokdarbiem esmu saaugusi jau kopš pamatskolas laikiem. Manā dzimtā rokdarbnieces bijušas visos laikos, audušas, adījušas un izšuvušas. Mode mainās, bet vajadzība pēc siltiem vai koši rotātiem rokdarbiem paliek visos laikos. Nepārtraukti mācos un pilnveidoju savas zināšanas, kā arī nododu tās citiem privātās konsultācijās, kursos un pulciņos.”

Atpakaļ