TIKŠANĀS ar padomju laika bankas darbiniekiem “Te toreiz bija tā…”

2018. gada 9. augustā plkst. 14.00 Pormaļa ielā 11 Jēkabpils pilsētas bibliotēka rīko tikšanos ar bijušajiem padomju laika bankas darbiniekiem. 

Atpakaļ