TIKŠANĀS ar psihoterapeitu Juri Batņu / LEKCIJA “Vesels vīrietis un vesela sieviete”

12.10.2017 - plkst.14.00

Lai informētu iedzīvotājus par garīgās veselības jautājumiem un garīgās veselības ietekmi uz fizisko veselību, projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) ietvaros 12. oktobrī no plkst. 14.00 līdz 18.00, Jēkabpils Galvenās bibliotēkas telpās, aicinām uz tikšanos ar ārstu, psihoterapeitu, pirtnieku Juri Batņu, kurš vadīs lekciju ciklu “Vesels vīrietis un vesela sieviete”.

Lekciju cikla “Vesels vīrietis un vesela sieviete” ietvaros Juris Batņa lasīs lekcijas “Veselīga dzīvesveida paradumi, kas veicina garīgo labsajūtu un veselību” un “Ģimenes labsajūtas formula un pāra attiecības”.

Dalība lekcijās ir bez maksas!

Informācijai par pasākumu varēs sekot līdzi pašvaldības tīmekļa vietnē www.jekabpils.lv, Jēkabpils Kultūras pārvaldes interneta vietnē www.jkp.lv un Jēkabpils Galvenās bibliotēkas mājas lapā www.jgb.lv vai zvanot pa telefonu 65232588.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Atpakaļ