Mārtiņdienas GROZIŅBALLE senioriem

10.11.2017 - plkst.14.00

Es atvēru nama durvis,

Mārtiņbērnus gaidīdama:

Jau dzirdēju pagalmā

Ķekatiņas dancojam!

 

Mīļš Dieviņis man vaicāja,

Kādu dzīru mēs svinam?

Mēs svinam Mārtenīti,

Miežu, rudzu apkūliņas.

 

Ir pienācis brīdis, kad visi rudens darbi godam apdarīti, un vārti uz ziemu jau vaļā. Iestājies atelpas brīdis, kad varam baudīt vasaras darbu no krāsainām salātu burciņām un tā vien prasās skābēti kāposti, marinēti gurķīši. Jau sarūpēti dziju kamoliņi, lai garajos ziemas vakaros darinātu siltas zeķes un cimdus Ziemassvētku dāvanām.

Bet Mārtiņdienā kopā ar Krustpils KN senioru kori “Atvasara”, Rīgas Kultūras un Tautas mākslas centra “Mazā Ģilde” senioru sieviešu kori “Sudrabotā gaisma”, bērnu deju kolektīvu “Pastalnieki” un kapelu “Kreicburgas Ziķeri” visi kopā no sirds aicinām izpriecāties, izdziedāties un izdancoties, lai nākamajā gadā raža būtu varena.

Cienījamie seniori, gaidām jūs 10. novembrī plkst. 14.00 Krustpils kultūras namā uz Mārtiņdienas groziņballi. 

 

Biļetes Krustpils kultūras nama kasē

Biļetes cena 3 €

Atpakaļ