“Trešdienas – digitālās dienas” /individuālās konsultācijas e-prasmju jautājumos/

02.01 - 30.01

No 2020. gada janvāra Jēkabpils pilsētas bibliotēka trešdienās lietotājiem piedāvā individuālās konsultācijas aktuālos e-prasmju jautājumos. Konsultācijām lūdzam pieteikties individuāli, lai vienotos par apmeklējuma laiku un apmācības interesējošo tēmu. Kopā mācīsimies elektroniski risināt dažādas dzīves situācijas, kas saistītas ar e-pakalpojumiem un e-iespējām. Tālrunis saziņai: 65231448, 20046578. Atbildīgā persona – sistēmbibliotekāre Ilze Korsaka.

Atpakaļ