Ukraiņu biedrības “Javir” tradicionālais pasākums “Zelta rudens”

20.10.2018 - plkst.14.00