Uzņem jaunus dalībniekus Jēkabpils Kultūras pārvaldes kolektīvos

10.09 - 07.10

Vai, kopš sevi atceries, esi vēlējies dejot? Draugi apgalvo, ka Tev jāuzsāk katra “Daudz baltu dieniņu”, jo Tu “turi” meldiņu? Vēlies iemācīties aust, bet mājās nav steļļu? Pievienojies kādam amatiermākslas kolektīvam!

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Kultūras pārvaldes amatiermākslas kolektīvi aicina jaunus dalībniekus! Uzņemšana kolektīvos notiek gan Jēkabpils Tautas namā, gan Krustpils kultūras namā.

Jēkabpils Tautas namā aicina:

 • Jēkabpils Tautas teātris, vadītāja Inta Ūbele, mēģinājumi pirmdienās un trešdienās;
 • sieviešu koris “Unda”, vadītāja Sandra Bondare, mēģinājumi pirmdienās;
 • vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sadancis”, vadītāja Inese Lazdāne, mēģinājumi otrdienās un ceturtdienās;
 • Eiropas deju kolektīvs “Daugavietes”, vadītāja Vika Vanaga, mēģinājumi ceturtdienās.

Pieteikšanās un vairāk informācijas: Pēteris Draņevičs, tel. nr. 26265709.

Krustpils kultūras namā aicina:

 • folkloras kopa “Rati”, vadītāja Aīda Bikauniece, mēģinājumi pirmdienās vai trešdienās;
 • tautas mākslas studija “Saulgrieži”, vadītāja Sandra Jakuboviča, darbošanās darba dienās vai pēc vajadzības;
 • vokālais ansamblis “Vakarvējš”, vadītāja Ilze Samule, mēģinājumi trešdienās un piektdienās;
 • krievu vokālais ansamblis “Bariņa”, vadītāja Olena Agafonova, mēģinājumi pirmdienās un trešdienās vai otrdienās un ceturtdienās;
 • jauktais koris “Noskaņa”, vadītāja Ilze Bērziņa, mēģinājumi trešdienās;
 • jauniešu deju kolektīvs “Delveri”, vadītāja Ingrīda Feldmane, mēģinājumi sestdienās;
 • vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kreicburga”, vadītāja Aija Rūliete, mēģinājumi otrdienās un ceturtdienās.

Pieteikšanās un vairāk informācijas: Vita Artjomenko, tel. nr. 22018831.

Senioru korim “Atvasara” un senioru deju kolektīvam “Krustpilietis” pieteikšanās notiks oktobrī!

Atpakaļ