Valsts svētku pasākums ar grupu “5 Jāņi”

17.11.2023 - plkst.19.00 Elkšņu Tautas nams

17.11. Plkst.19.00  

Valsts svētku pasākums.  

Spēlē grupa “5 Jāņi”,  

Pēc pasākuma balle.  

Ieejas maksa EUR 5,00 

Atpakaļ