Valsts svētku pasākums un balle

11.11.2023 - plkst.18.00 Dunavas Tautas nams

11.11. Plkst.18.00  

Valsts svētku pasākums. Amatiermākslas kolektīvu koncerts.  

Piedalās Aizkraukles novada vokālie ansambļi “Es atnākšu” un “Spīdala” un Dunavas Tautas nama kolektīvi.

Pēc pasākuma balle.  

Uz balli ieejas maksa EUR 5,00

Atpakaļ