Valsts svētku svinīgais pasākums “MĒS. ZEME. LATVIJA.”

18.11.2023 - plkst.16.00 Krustpils kultūras centrs

18.11. Plkst.16.00 

Valsts svētku svinīgais pasākums “MĒS. ZEME. LATVIJA.”

ProgrammāJēkabpils novada pašvaldības apbalvojumu “Jēkabpils novada goda pilsonis”, “Goda raksts”, “Pateicības raksts” pasniegšana un Jēkabpils amatiermākslas kolektīvu VPDK “Delve“, JDK “Kauranieši“, JDA “Pastalnieki, JK “Noskaņa”, sēļu tradicionālās mūzikas grupas “Krāce” priekšnesumi.

Ceremoniju vada Lauris Subatnieks un Gundars Silakaktiņš. 

Ieeja : bezmaksas

Atpakaļ