Variešu amatierteātra “Servīze” izrāde A Ūdris “Rēgu rotaļas”, režisore I.Beinaroviča

17.02.2023 - plkst.20.00 Spuņģēnu Tautas nams

17.02. Plkst. 20.00 Spuņģēnu Tautas namā

Variešu amatierteātra “Servīze” izrāde A Ūdris “Rēgu rotaļas”, režisore I.Beinaroviča 

Ieeja bez maksas   

Atpakaļ