Vecgada koncerts “Nāk un mainās gads aiz gada” un balle ar grupu “Ilūzija”

29.12.2023 - plkst.19.30 Rubenes Tautas nams

29.12. Plkst.19.30

Vecgada koncerts “Nāk un mainās gads aiz gada”

Piedalās Rubenes Tautas nama amatiermākslas kolektīvi : folkloras kopa “Kāre”, vokālie ansambļi “Kantilēna” un “Āre”, amatierteātris “Kumode”, VPDK “Rasa”, JDK “Laude”, deju kopa “Draiskās peonijas” un līnijdeju grupa “Dardedze”.

Ieeja koncertā : bez maksas

29.12. Plkst. 21.00  

Vecgada balle.

Spēlē grupa “Ilūzija”. 

Ieeja maksa: 5.00 EUR , galdiņus pieteikt zvanot: 26478498 (Inta)

Atpakaļ