Velosacensības “Jēkabpils MTB Maratons 2017”

02.09.2017 - plkst.11.00 Mežaparks

Sacensību seriāla „LiVelo Kauss kalnu riteņbraukšanā 2017” 5.posms

NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevumi
• Popularizēt riteņbraukšanu un velosportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu;
• Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli;
• Noskaidrot uzvarētājus un turpmāko vietu ieguvējus šī nolikuma 3.punktā norādītajās vecuma grupās visu dalībnieku ieskaitē;
• Veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū.

2. Starta vieta un laiks
2017. gada 2. septembrī plkst. 11:00 Jēkabpils Meža parks.
Plkst. 11:00 starts Bērnu sacensībām.

Plkst. 12:00 – Maratona un Pusmaratona distances dalībniekiem.

3. Dalībnieki, grupas un distances
Sacensībās var piedalīties jebkurš aktīvas atpūtas cienītājs.
Nepilngadīgo sacensību dalībnieku anketas aizpilda un paraksta vecāki vai likumīgais pārstāvis.
Sacensībās atļauts piedalīties ar visu veidu velosipēdiem, bet vēlams ar kalnu riteņbraukšanas velosipēdiem.
Tiek piedāvātas trīs atšķirīgas distances:
1. Maratona distance 50 – 55 km garumā
2. Pusmaratona distance 30 – 35 km garumā
3. Bērnu sacensību distance līdz 2 km garumā
Visas distances ir izveidotas vienā aplī un ir marķētas.
Dalībnieki veic atbilstošas distances atbilstoši sekojošām vecuma grupām:
Maratona distance 50 – 55 km
Sievietes:
Sievietes Elite (S) no 1998.gadā dzimušās un vecākas
Vīrieši:
Vīrieši Elite (V) no 1998. līdz 1988.gadam dzimušie
Vīrieši (V30) no 1987. līdz 1978.gadam dzimušie
Seniori (V40) no 1977. līdz 1968.gadam dzimušie
Veterāni (V50) 1967.gadā dzimušie un vecāki
PusMaratona distance 30 – 35 km
Sievietes:
Meitenes (SM) no 2005. līdz 2002.gadam dzimušās
Jaunietes U18 (SJ) no 2001. līdz 1999.gadam dzimušās
Iesācējas (SI) no 1998. līdz 1978.gadam dzimušās*
Senjoras (SS) 1977.gadā dzimušās un vecākas
Vīrieši:
Zēni (VZ) no 2005. līdz 2002.gadam dzimušie
Jaunieši U18 (VJ) no 2001. līdz 1999.gadam dzimušie
Iesācēji (VI)1998.gadā dzimušie un vecāki*
Bērnu sacensību distance līdz 2 km
Meitenes (BM1) no 2006. Līdz 2008.gadam dzimušās*
Meitenes (BM2) 2009.gadā dzimušās un jaunākas*
Zēni (BZ1) no 2006. Līdz 2008.gadam dzimušie*
Zēni (BZ2) 2009.gadā dzimušie un jaunāki*
Meitenes, Zēni (BMZ) skrejriteņu kategorijā

*Pusmaratona distances SI un VI grupu, kā arī visu bērnu sacensību vecuma grupu rezultāti netiek vērtēti seriāla „LiVelo Kausa kalnu riteņbraukšanā 2017” kopvērtējumā.
Starta vietas starta zonā dalībnieki ieņem sekojošā kārtībā:
1. koridorā Maratona distances braucēji un Pusmaratona zēnu un jauniešu grupu dalībnieki, 2. koridorā pārējie Pusmaratona distances braucēji.
Bērnu sacensībās pirmās rindas ieņem vecākie no 2006.līdz 2008.gadam dzimušie bērni

4. Dalībnieku reģistrācija:
Pieteikšanās:
1. iepriekšējā pieteikšanās uz „Jēkabpils MTB Maratonu 2017” līdz 2017.gada 1.septembra plkst. 17:00 – http://cyclingforall.lv/comp/view/37
2. vai aizpildot un nosūtot uz e-pastu info@livelo-team.lv vai iesniedzot organizatoram personīgi sekojošu brīvā formā rakstītu informāciju:
 dalībnieka vārds uzvārds;
 dzimšanas dati (diena, mēnesis, gads);
 atbilstošā distance (Maratona, PusMaratona vai bērnu sacensību);
 dzīvesvieta (pilsēta, novads);
 komandas nosaukums (ja ir),
3. sacensību dienā, sacensību vietā no plkst.9:00. Pieteikšanās beidzas 30 minūtes
pirms starta!

5. Dalības maksa
Iepriekšēji piesakoties uz „Jēkabpils MTB Maratonu 2017” dalības maksa ir 5,00 EUR.
Piesakoties uz vietas, sacensību dienā, tiek iekasēta dalības maksa 8,00 EUR apmērā.
Bērnu sacensību dalībniekiem un Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem dalība „Jēkabpils MTB Maratonā 2017” ir BEZMAKSAS.
Iepriekšēji piesakoties, dalības maksu iespējams samaksāt bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu uz informācijas sadaļā norādītajiem bankas kontiem vai sacensību starta dienā pie reģistrācijas, skaidrā naudā. Organizācijām, pēc pieprasījuma, var tikt izrakstīts rēķins apmaksai. Reģistrējoties sacensībām starta dienā, dalības maksa maksājama skaidrā naudā pie reģistrācijas.

6. Vērtējums
Sacensībās tiks noteikti uzvarētāji un turpmāko vietu ieguvēji Nolikuma 3. punktā paredzētajās vecuma grupās un distanču vērtējumā starp visiem sacensību dalībniekiem,
Distanču vērtējumiem ir tikai informatīvs raksturs, tie tiks atspoguļoti rezultātu protokolos.
Visās vecuma grupās, kuras piedalās seriāla „LiVelo Kauss kalnu riteņbraukšanā 2017” kopvērtējumā, katram tās dalībniekam tiks aprēķināti individuālie reitinga punkti pēc sekojošas sistēmas: katras šajā nolikumā minētās Maratona un Pusmaratona distances labākā laika īpašniekam tiek piešķirti 1000 punkti, bet pārējiem rezultātiem punkti pēc formulas – katras distances labākā laiks tiek dalīts ar katra attiecīgās distances pārējā dalībnieka laiku un reizināts ar koeficientu 1000.
Visām komandām kas norādītas reģistrējot dalībniekus sacensībām, kurām dalībnieku skaits būs ne mazāks par 4 cilvēkiem tiks aprēķināti komandas reitinga punkti kas sastāvēs no katras komandas 4 labāko individuālo dalībnieku reitinga punktu summas. Aprēķinātais komandu vērtējums tiks ņemts vērā seriāla „LiVelo Kauss kalnu
riteņbraukšanā 2017” komandu kopvērtējuma uzvarētāju noteikšanā.

7. Apbalvošana
Visu sacensības distanču vecuma grupu, pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļām un sponsoru balvām.
Visu sacensības distanču vecuma grupu (izņemot Pusmaratona distances VI un SI grupa) uzvarētāji tiks apbalvoti ar kausiem.
Bērnu sacensībās ar sponsoru balvām tiks apbalvoti visi dalībnieki.
Prognozējamie uzvarētāju apbalvošanas laiki: Bērnu distances dalībniekiem – 12:00,
Maratona un Pusmaratona distances dalībniekiem – 15:00

8. Dalībnieku ievērībai!
 Katrs sacensību dalībnieks piesakoties sacensībām ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību sacensību distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu.
 Organizatori un visi citi cilvēki, kuri ir iesaistīti sacensību organizēšanā neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā. Organizators nav atbildīgs par iespējamām sadursmēm, kritieniem un citiem nelaimes gadījumiem trasē.
 Apstiprinot savu dalību sacensībās, dalībnieki atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā.
 Aizsargķiveres visiem ir obligātas. Visa distance ir jāveic ar aiztaisītu aizsargķiveri. Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.

9. Informācija un organizatori
Velosacensības organizē un vada: biedrība „Veloklubs Līvāni”
Kontakti:
Kaspars Lipskis – +371 28372790, kaspars.lipskis@inbox.lv
Norēķinu rekvizīti:
Biedrība „Veloklubs Līvāni”
Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Reģ.nr. LV40008122473
Swedbank A/S
n/k LV44HABA0551036030263
SEB Banka A/S
n/k LV62UNLA0050020461982

Sacensību seriāla „LiVelo Kauss kalnu riteņbraukšanā 2017” norises posmi un vietas:
1. posms (MTB-XC) Daugavpils Velokross 2017 Daugavpils 06.05.2017.
2. posms (MTB-M) Līvānu MTB Maratons 2017 Līvāni 22.07.2017.
3. posms (MTB-XC) Kūku Velokross 2017 Kūku pag. 29.07.2017.
4. posms (MTB-XC) Velokross Sēlijas Pērle 2017 Gārsene 19.08.2017.
5. posms (MTB-M) Jēkabpils MTB Maratons 2017 Jēkabpils 02.09.2017.
6. posms (MTB-M) Daugavpils novada MTB Maratons 2017 Svente 16.09.2017.
7. posms (MTB-M) Kūku MTB Maratons 2017 Kūku pag. 01.10.2017.

LiVelo Kauss kalnu riteņbraukšanā 2017 kopvērtējuma nolikums:
http://www.livelo-team.lv/images/misc/2017/LiVeloMTB17/LiVelo_Kauss_MTB_kopvertejuma_nolikums_2017.pdf

Pieteikšanās:

http://cyclingforall.lv/comp/view/37

Vairāk info FB:

https://www.facebook.com/LiVelo.Team/

Atpakaļ