Veselības nedēļa Jēkabpilī. Tematiska izstāde “Tava garīgā veselība”

15.04 - 29.04

Garīgā veselība ir garīgā labklājība, kas ir veselības un dzīves kvalitātes būtiska sastāvdaļa. Tas ir nosacījums spējai mācīties, strādāt un piedalīties sabiedriskajā dzīvē. Garīgās veselības stāvokli nosaka daudzi faktori, tai skaitā iedzimtība, dzimums, indivīda personīgā pieredze, ģimenes stāvoklis, sociālie apstākļi, ekonomiskie un vides faktori. Riska faktori, kas veicina garīgās veselības problēmas gan Eiropā, gan Latvijā, ir līdzīgi – teritoriju nevienmērīga ekonomiskā attīstība, iedzīvotāju nodarbinātības un ieņēmumu līmeņa atšķirības, nestabila sociālekonomiskā situācija, veselības aprūpes, tostarp garīgās, pieejamība un vēsturiski izveidojušies aizspriedumi un mīti.

Atpakaļ