Virtuālā izstāde “Rakstniece “ar dzeltu liesmu”” (Vizmai Belševicai – 90)

01.06 - 30.06

Jūnijā Jēkabpils pilsētas bibliotēkas mājaslapā un Facebook kontā piedāvājam aplūkot virtuālo izstādi “Rakstniece “ar dzeltu liesmu”” (Vizmai Belševicai – 90”).

Rakstniece, dzejniece, tulkotāja Vizma Belševica (1931-2005) tiek dēvēta par savas paaudzes rakstniecības sirdsapziņu, godīguma, nelokāmības, nepakļāvības un garīgas neatkarības simbolu. Viengabalaina, bezkompromisa personība ar augstu sāpju slieksni gan personīgos pārdzīvojumos, gan tautas likteņa izjūtā. Tautas mīlēta dzejniece, kuras dzīvi un radošo darbību virzījis iekšējās brīvības gars un patiesības meklējumu centieni visa mūžā garumā. 

Dzejniece nekad nav sadarbojusies ar politisko nomenklatūru. Ne velti “Dzeltu laiks” ir vienīgais Vizmas Belševicas dzejas krājums, kura manuskripts publicēts pilnībā 1987. gadā. Belševicas dzeju iespējams definēt kā pretestības, pilsoniskās nepakļāvības dzeju, kas būtiski ietekmējusi latviešu literatūras attīstību 20. gs. 50.–90. gados.

Atpakaļ