Zaļumballe ar grupu “Ilūzija”

18.06.2022 - plkst.23.00

18.06. Plkst. 23.00  

Pie Kalna Tautas nama Ielīgošanas zaļumballe kopā ar grupu “Ilūzija” 

Atpakaļ