Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas pasākumi

21.11 - 23.11

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā – Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un biedrību Norden Latvijā. Ziemeļvalstīs projekts norisināsies jau 20. reizi, Latvijā  – 19. reizi. Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. Nedēļas tēma: “Nākotne Ziemeļvalstīs”.

Ideālu meklētāji – Heinrihs Ibsens un Jānis Akuraters”

21. novembrī plkst. 9.00 Jēkabpils Galvenajā bibliotēkā pasākuma laikā novadpētniece Ausma Bērziņa cauri laikam ieskatīsies latviešu rakstnieka Jāņa Akuraters un norvēģu dramaturga Henriha Ibsena daiļradē. Radīs atbildi uz jautājumiem: Kas saista šos divus dižgarus, savas zemes patriotus? Kāpēc J. Akuraters izvēlējies tulkot norvēģu autoru darbus, turklāt drāmu “Pērs Gints”, kas tulkotājam ir sarežģīts uzdevums?

Savai līgavai rakstnieks kādā vēstulē paudis: “Biju pie Ibsena. Zem baltiem bērziem guļ šis milzis. Melns obelisks no Norvēģijas granīta un uz tā zeltā zīmēts vesers – vairāk nekā. Ir skaisti. Liela kapsēta pilsētas vidū… Kā es gribu izprast Ibsenu!…”

Norvēģija J. Akurateru piesaistīja īpaši, arī norvēģu valoda viņam likās viegla, plūstoša. Tieši Norvēģijā J. Akuraters sarakstīja savu slavenāko darbu “Kalpa zēna vasara”, par ko vēlāk teicis: “Kad aukstās februāra dienās es kurināju mazo krāsniņu ar koksu un man bija tikai gabals maizes, ar kuru vairāk dienas jāiztiek, man nāca prātā Latvija un mani Zemgales skaisties lauki, meži, saule un cilvēki. Un, gribēdams tiem kādu atmiņu sūtīt, es savādā pusreibuma stāvoklī sarakstīju piecās – sešās dienās “Kalpa zēna vasaru.”

“Ciemos pie Sniega karalienes”

21. novembrī plkst. 10.00 Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā Jēkabpils 3. vidusskolas trešo klašu audzēkņi piedalīsies pasākumā “Nākotne Ziemeļos”: “Ciemos pie Sniega karalienes”. Bērni kopā ar bibliotekāri lasīs H. K. Andersena pasaku “Sniega karaliene” un izveidos pasakas turpinājumu – Sniega karalieni nākotnē.

Bibliotekārā stunda “Nākotne Ziemeļos”

23.novembrī plkst. 11.00 Jēkabpils Vakara vidusskolā Jēkabpils Galvenās bibliotēkas darbiniece vadīs bibliotekāro stundu “Nākotne Ziemeļos”. Jaunieši iepazīsies ar Bibliotēku nedēļas projektu, Ziemeļvalstu autoriem un klausīsies viņu darbu fragmentu lasījumus.

Atpakaļ