“Zinību dienas mīklu spēle”

1. septembrī no 11.00 līdz 18.00 Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļā Pormaļa ielā 11 aicinām ģimenes ar bērniem iesildīties jaunajam mācību gadam ar mīklu minēšanu. Piedāvājam “Abra. Bērnu sacerēto mīklu spēli”. Vai tava atbilde sakritīs ar mīklas autora atbildi?

Nodarbība notiek projekta HOME LLI-422 aktivitātes “Family time” ietvaros.

Projekts “LLI-422 Ģimenes stiprināšana ar bibliotēkas sadarbības palīdzību kā ieguldījums sociāli – ekonomiskajā attīstībā Ludzas novadā, Rokišķu rajonā un Jēkabpils pilsētā (HOME)”.

Atpakaļ