Zinību dienas svinīgie PASĀKUMI Jēkabpils pilsētas izglītības iestādēs

01.09.2017
Izglītības iestāde Pasākuma laiks Vieta
Jēkabpils Valsts ģimnāzija plkst. 9:00 Kalpaka laukumā
Jēkabpils 2. vidusskola plkst. 10:00 Skolas stadionā
Jēkabpils vakara vidusskola

plkst. 9:00

plkst. 18:00

Skolas zālē

Skolas zālē

Jēkabpils 3. vidusskola plkst. 9:00 Skolas pagalmā
Jēkabpils pamatskola plkst. 10:00 Skolas pagalmā
Jēkabpils pamatskola (JVĢ telpās) plkst. 9:00 Kalpaka laukumā kopā ar JVĢ pasākumu
Jēkabpils PII “Bērziņš” plkst. 10:00 PII „Bērziņš”zāle
Jēkabpils PII “Auseklītis” plkst. 10:00 PII teritorijā, pagalmā
Jēkabpils PII “Kāpēcītis” plkst. 10:00 Laukumā pie ieejas
Jēkabpils PII “Zvaniņš” plkst. 8:30 Laukumā pie ieejas
PII “Zvaigznīte” (filiāle Jaunajā  ielā) plkst. 10:00 Iestādes pagalmā

PII “Zvaigznīte” (Meža ielā)

plkst. 9:00 Iestādes pagalmā
Jēkabpils Agrobiznesa koledža plkst. 10:00 Koledžas sporta zālē
Atpakaļ