Jēkabpils Galvenā bibliotēka

Rīgas iela 212, Jēkabpils

DIBINĀŠANAS GADS: 1924

VĒSTURE:

1924. gada 16. jūlijā uzsāk darbu Krustpils pilsētas valdes bibliotēka.

Ir pamats domāt, ka Krustpils pilsētas valdes bibliotēka likusi pamatus Jēkabpils Galvenās bibliotēkas darbībai un attīstībai.

MISIJA:

Iekļauties tālākā sabiedrības informatizācijas procesā, rūpēties par kultūras mantojuma saglabāšanu un nodrošināt mūžizglītības iespējas visiem sabiedrības locekļiem, neatkarīgi no viņu finansiālajām iespējām, atšķirībām fiziskajā un izglītības jomā.

Jēkabpils Galvenās bibliotēkas vadītāja ir Zinaīda Rabša.


 PAKALPOJUMI:

Nr. Pakalpojuma apraksts
BEZMAKSAS PAKALPOJUMI:
1. Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju pierakstīšana, iepazīstināšana ar bibliotēkas darba kārtību, konsultācijas par krājumu un informācijas meklēšanas iespējām
2. Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāja pieprasījuma lasītavā, abonementā
3. Bibliotēkas abonētas datu bāzes (Letonika, Lursoft, Nozare.lv, NAIS, Pats sev numerologs)
4. Bibliotēkas veidotās datu bāzes (Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs, novadpētniecības datu bāze, pašvaldību dokumentu datu bāze, skolēnu zinātniskie darbi)
5. Internets - saskaņā ar Bibliotēku likumu
6. Bibliogrāfisko uzziņu sniegšana
7. Novadpētniecības materiālu (kartotēka, izgriezuma mapes) izmantošana
8. Dzejoļu, citātu un latviešu personvārdu kartotēkas izmantošana
9. Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, lekcijas, konsultācijas, tematiski pasākumi u.tml.)
10. Bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām Jēkabpils reģiona vai pilsētas bibliotēkām
11. Specializēts datortehnikas komplekts cilvēkiem ar redzes traucējumiem
MAKSAS PAKALPOJUMI

 


KONTAKTI

REKVIZĪTI

DARBA LAIKS


Mājas lapas adrese: www.jgb.lv

 

Atpakaļ