Jēkabpils Kultūras pārvalde

Jēkabpils Kultūras pārvalde ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības struktūrvienība (ar 2015. gada 1. janvāri), kas rūpējas par kultūru un sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.

Pārvaldes darbība tiek  finansēta no Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem un tai ir sava budžeta tāme, ko apstiprina pašvaldība.

 


KULTŪRAS PĀRVALDĒ APVIENOTAS ŠĀDAS STRUKTŪRVIENĪBAS:

 

 

 

 

 

 


 

KONTAKTI

REKVIZĪTI

MAKSAS PAKALPOJUMI

 


Mājas lapas adrese: www.jkp.lv

Kopējais Kultūras pārvaldes administrācijas e-pasts: info@jkp.lv

 

Atpakaļ