Jēkabpils novada Kultūras pārvalde

 Mēs, Jēkabpils novada Kultūras pārvalde, esam Jēkabpils novada domes  izveidota pastarpinātas pārvaldes iestāde, kas rūpējas par kultūru un sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību Jēkabpils novada pašvaldībā.

Organizējam pasākumus, nodrošinām mākslas pieejamību, veicinām radošu darbību un rūpējamies par amatierkolektīviem.

Menedžējam kultūras norises Jēkabpils novadā, lai katrā no novada pilsētām un ciemiem būtu iespēja svinēt svētkus, piedzīvot prieku amatierkolektīvu koncertos un atklāt ko jaunu mākslā.

 

 

 

 

Atpakaļ