Jēkabpils pilsētas bibliotēka

Vecpilsētas laukums 3, Jēkabpils

DIBINĀŠANAS GADS: 1921

VĒSTURE:

Bibliotēka dibināta 1921. gadā, kā Jēkabmiesta Izglītības biedrības bibliotēka.
1947. gadā tiek izveidota bibliotēkas bērnu nodaļa.
 
MISIJA:

Nodrošināt Jēkabpils pilsētas iedzīvotājiem universālu informācijas pakalpojumu, vienlīdzīgas iespējas piekļūt informācijai, līdzvērtīgu un kvalitatīvu piekļuvi informācijas resursiem, sniegt ieguldījumu informācijas un zināšanu sabiedrībā, veicināt iedzīvotāju izglītības un zināšanu atbilstību darba tirgum un veidojošās informācijas sabiedrības prasībām.

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas vadītāja ir Renāte Lenša. 

JĒKABPILS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA, BĒRNU LITERATŪRAS UN JAUNIEŠU APKALPOŠANAS NODAĻA

Andreja Pormaļa ielā 11

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja ir Valda Kļaviņa.

 PAKALPOJUMI:

Nr. Pakalpojums Apraksts
Bezmaksas pakalpojumi:
1. Datori un internets Datoru, interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā - Letonika, Lursoft, EBSCO
3. Apmācības, konsultācijas un uzziņas Bezmaksas apmācība darbam ar pilntekstu un bibliogrāfiskajām datubāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu, e-pakalpojumu izmantošanu. Konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām. Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
4. Elektroniskais katalogs Bibliotēkas elektroniskais katalogs, nodrošina informācijas meklēšanu bibliotēkas krājumā un Novadpētniecības datubāzē, sniedz iespēju attālināti rezervēt dokumentus un pagarināt lietošanas termiņu
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, iespējams pasūtīt izmantojot Starpbibliotēku abonementu (SBA)
6. Tematiski pasākumi un izstādes Iespējams apmeklēt bibliotēkas rīkotās un veidotās izstādes, piedalīties bibliotēkas rīkotajos tematiskajos pasākumos
MAKSAS PAKALPOJUMI

 


KONTAKTI

REKVIZĪTI

DARBA LAIKS


 

Mājas lapas adrese: www.jpb.lv

 

Atpakaļ