Kena estrāde

Bijusī muiža – vienīgā 19. gs. neogotikas celtne Jēkabpilī (no muižas apbūves saglabājusies kūts, stallis un klēts) – līdz Pirmajam pasaules karam piederēja rūpniekam Alfredam Kenam, tagad ēkā izvietojusies Jēkabpils Mākslas skola. Ap muižu veidojot parku, kurā stādīti tikai Latvijā sastopami koki, ievērots "3 E" princips - ekoloģiskais, ekonomiskais un ētiskais. 

19. gs 80. gados starp tuvējo ābeļdārzu un Kena parku meliorācijai un skaistumam tika izraksts dīķis, kurš parku rotā vēl šodien. Tajā peldas pīles un vasarās zied ūdensrozes. Šajā parkā tika rīkotas zaļumballes. Parku rotā valsts nozīmes dižkoks – Eiropas lapegle.

2018. gada 1. augustā noslēdzās Kena estrādes atjaunošanas un parka labiekārtošanas darbi. 10. augustā, kad Kena estrādē notika Latvijas Simtgades Zaļumballe, tika atjaunota tradīcija parkā rīkot zaļumballes.


KONTAKTI

REKVIZĪTI

MAKSAS PAKALPOJUMI

Atpakaļ