Krustpils kultūras nams

Rīgas iela 212, Jēkabpils

DIBINĀŠANAS GADS: 1959

VĒSTURE:

1959. gadā nodibināts kā Krustpils rajona kultūras nams (Atvēršanas svētki - 1959. gada 20. martā);

1962. gadā - Jēkabpils rajona kultūras nams;

1999. gads – Krustpils kultūras nams;

Kopš 2010. gada Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes struktūrvienība – Krustpils kultūras nams.

MISIJA:

Dzīvei un darbam pievilcīgas, pieejamas un sakārtotas kultūrvides veicināšana, saglabājot nacionālās kultūras tradīcijas un vērtības.
Radošas, sabiedriski aktīvas un sociāli vienotas sabiedrības veidošana, tās dzīves kvalitātes uzlabošana, piedāvājot kvalitatīvus un inovatīvus kultūras pakalpojumus.

DARBĪBA:

Krustpils kultūras nams nodrošina amatierkolektīvu darbību, sekmē radošo iniciatīvu, attīsta, kopj un popularizē tautas mākslu, saglabājot un attīstot Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku tradīcijas, sekmē profesionālās mākslas pieejamību. Apmierinot sabiedrības kultūras vajadzības, organizē valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradīciju pasākumu norises, koncertus, izrādes, festivālus u.c., piedalās projektu konkursos, piesaistot papildus finansējumu kultūras pasākumiem, kā arī iznomā telpas koncertdarbībai, semināriem, konferencēm, festivāliem, saietiem. Veiksmīgi sadarbojas ar citām kultūras iestādēm un NVO.

Krustpils kultūras nama vadītāja ir Inta Ūbele.


INFRASTRUKTŪRA:

Telpas:
Zāļu skaits 3
Grimētavu skaits 2
Nodarbību telpu skaits 5
Zāļu raksturojums:
  Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis
Deju zāle 266 300 Ļoti labs
Mazā zāle 161 150 Ļoti labs
Aktu zāle 281 500 Ļoti labs
Skatuvju raksturojums:
  Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Aktu zāle 158 Ļoti labs

Krustpils kultūras nama telpu iekārtojumu skatīt šeit: Krustpils kulturas nams_JKP


KONTAKTI

REKVIZĪTI

MAKSAS PAKALPOJUMI


 

Kolektīvi

Atpakaļ