• Jēkabpils Kultūras pārvalde

  Direktora p.i. Ilze Cekule
  tel.: 20371520; e-pasts: ilze.cekule@jekabpils.lv
  Direktores vietniece Baiba Tkačenko
  tel.: 29519148; e-pasts: baiba.tkacenko@jekabpils.lv
  Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Druveniece
  tel.: 25903869; e-pasts: ieva.druveniece@jekabpils.lv
  Juriste Lidija Jansone
  tel.: 20371530; e-pasts: lidija.jansone@jekabpils.lv
  Referente Inga Dombrovska
  tel.: 25766183; e-pasts: inga.dombrovska@jekabpils.lv
 • Jēkabpils Tautas nams

  Vadītājs Aigars Godiņš
  tel.: 29209192; e-pasts: aigars.godins@jekabpils.lv
  Kultūras pasākumu organizatore Santa Skosta
  tel.: 20371536; e-pasts: santa.skosta@jekabpils.lv
  Dizaina speciālists (gaismas) Ilmārs Mārāns
  tel.: 20371534; e-pasts: ilmars.marans@jekabpils.lv
  Skaņu operators Māris Losāns
  tel.: 27168066; e-pasts: maris.losans@jekabpils.lv
  Saimniecības pārzinis Aigars Ruģelis
  tel.: 20371533; e-pasts: aigars.rugelis@jekabpils.lv
 • Krustpils kultūras centrs

  Vadītāja Inta Ūbele
  tel.: 29209982; e-pasts: inta.ubele@jekabpils.lv
  Pasākumu organizatore Vita Artjomenko
  tel.: 65221051; 22018831; e-pasts: vita.artjomenko@jekabpils.lv
  Vecākais mākslinieciskais vadītājs Aivars Pugačs
  tel.: 65221407; 26322675; e-pasts: aivars.pugacs@jekabpils.lv
  Dizaina speciālists (gaismas) Armands Siliņš
  tel.: 28316327; e-pasts: armands.silins@jekabpils.lv
  Skaņu operators Pēteris Kaņeps
  tel.: 26481147; e-pasts: peteris.kaneps@jekabpils.lv
  Saimniecības pārzinis Ēvalds Šidlovskis
  tel.: 20371531; e-pasts: evalds.sidlovskis@jekabpils.lv
 • Jēkabpils Galvenā bibliotēka

  Vadītāja Zinaīda Rabša
  tel.: 65232475, 26441992; e-pasts: jgb@jgb.lv
  Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Gita Elksnīte
  tel.: 65232588, 29642338; e-pasts: lan@jgb.lv
  Bibliotēku sadarbības un kataloģizācijas nodaļas vadītāja Daiga Rubene
  tel.: 652 32275, 29642327; e-pasts: bskn@jgb.lv
  Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Ilona Švābe
  tel.: 65221303, 29642339; e-pasts: berni@jgb.lv
 • Jēkabpils pilsētas bibliotēka

  Vadītāja Renāte Lenša
  tel.: 65237392, 29554991; e-pasts: jpb@zednet.lv
  Lietotāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Līga Višņevska
  tel.: 65231448, 20046578; e-pasts: jpb.info@zednet.lv
  Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja Gaida Mežance
  tel.: 65236647; e-pasts: jpb.kompl@zednet.lv
  Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Valda Kļaviņa
  tel.: 65236099; e-pasts: jbb@zednet.lv
 • Krustpils saliņa