Krustpils kultūras centrs

Jēkabpils tautas nams

Viesītes kultūras centrs "Sēlija"

Salas Tautas nams

Zasas Tautas nams

Gārsenes Tautas nams

Asares Tautas nams

Lones Tautas nams

Rites Tautas nams

Elkšņu Tautas nams

Sēlpils Tautas nams

  • Vadītāja Gita Gerasimova
  • FAKTISKĀ ADRESE: Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads, LV – 5232

Biržu Tautas nams

Atašienes Tautas nams

Spuņģēnu Tautas nams

  • Vadītāja Anita Ozoliņa
  • FAKTISKĀ ADRESE: “Daugavieši”, Spuņģēni, Krustpils pagasts, Jēkabpils novads, LV 5204

Mežāres Tautas nams

Antūžu Tautas nams

Variešu Tautas nams

Vīpes Tautas nams

Zīlānu Tautas nams

  • Vadītāja Dace Braune
  • FAKTISKĀ ADRESE: Laukezera iela 4, Zīlāni, Kūku pagasts, Jēkabpils novads LV 5222

Dunavas/Dignājas Tautas nams

Ābeļu Tautas nams

Leimaņu Tautas nams

  • Vadītājs Gints Audzītis
  • FAKTISKĀ ADRESE: “Leimaņu tautas nams”, Leimaņi, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, LV 5223

Kalna Tautas nams

Rubenes Tautas nams