Krustpils kultūras centrs

Jēkabpils Tautas nams

Viesītes kultūras centrs "Sēlija"

Salas Tautas nams

Zasas Tautas nams

Gārsenes Tautas nams

Asares Tautas nams

Lones Tautas nams

Rites Tautas nams

  • Vadītāja Aina Guoģe
  • FAKTISKĀ ADRESE: “Pagastmāja”, Cīruļi, Rites pagasts, Jēkabpils novads, LV-5228

Elkšņu Tautas nams

Sēlpils Tautas nams

  • Vadītāja Gita Grāviņa
  • FAKTISKĀ ADRESE: Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads, LV-5232

Biržu Tautas nams

Atašienes Tautas nams

Spuņģēnu Tautas nams

  • Vadītāja Anita Ozoliņa
  • FAKTISKĀ ADRESE: “Daugavieši”, Spuņģēni, Krustpils pagasts, Jēkabpils novads, LV-5204

Mežāres Tautas nams

Antūžu Tautas nams

Variešu Tautas nams

Vīpes Tautas nams

Zīlānu Tautas nams

  • Vadītāja Dace Braune
  • FAKTISKĀ ADRESE: Laukezera iela 4, Zīlāni, Kūku pagasts, Jēkabpils novads, LV-5222

Dunavas/Dignājas Tautas nams

Ābeļu Tautas nams

Leimaņu Tautas nams

  • Vadītājs Gints Audzītis
  • FAKTISKĀ ADRESE: “Leimaņu tautas nams”, Leimaņi, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5223

Kalna Tautas nams

Rubenes Tautas nams