Salas Tautas nama rokdarbu studija

Sēlpils Tautas nama bērnu radošā studija SPRIGULĪTIS

Viesītes Kultūras “Sēlija” centra rokdarbu pulciņš

Ābeļu pagasta rokdarbnieču pulciņš “Bitītes”

Elkšņu rokdarbu un mākslas pulciņš pieaugušajiem un bērniem „Savam priekam”

Biržu TN interešu grupa “Rotaļnieks”

Krustpils kultūras centra tautas lietišķās mākslas studija “Saulgrieži”