Ābeļu pagasta rokdarbnieču pulciņš “Bitītes”

Elkšņu rokdarbu un mākslas pulciņš pieaugušajiem un bērniem „Savam priekam”

Biržu TN interešu grupa “Rotaļnieks”

Krustpils kultūras centra tautas lietišķās mākslas studija “Saulgrieži”