Biržu Tautas nama senioru tautisko deju kolektīvs “Neķer kreņķi!”

Biržu Tautas nama vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs “Kastanis”

Mežāres Tautas nama sieviešu deju kopa ,,Kamenes’’

Atašienes deju kopa “Dance”

Zīlānu Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Zīlānietis”

Salas Tautas nama moderno deju kolektīvs jauniešiem

Salas Tautas nama moderno deju kolektīvs pieaugušajiem

Salas Tautas nama senioru deju kopa “Prieka pēc”