Sēlpils Tautas nama sieviešu senioru vokālais ansamblis “Tik un tā”

Sēlpils Tautas nama jauktais koris “Sēlpils”

Lones Tautas nama bērnu vokālais ansamblis “Kamenīte”

Jauktais koris “VIESĪTE”

Viesītes mūzikas studija- vokālā grupa

Zasas Tautas nama jauktais koris “Putni”

Zasas Tautas nama bērnu vokālais ansamblis “Smaidiņi”

Rites Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Rites balsis”