Rites Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Rites balsis”

Gārsenes sieviešu vokālais ansamblis “Gārsas”

Aknīstes sieviešu vokālais ansamblis “Viotonika”

Dignājas TN folkloras kopa “Dignōjīši”

Salas TN bērnu vokālais ansamblis “Buča”

Salas TN pirmsskolas bērnu vokālais ansamblis “Mazulīši”

Vīpes pagasta bērnu un jauniešu folkloras kopa “Lākači ”

Rubenes TN jauktais vokālais ansamblis “Ā’re”