Asares Tautas nama amatierteātris

Spunģēnu TN jauniešu teātra kolektīvs “Spārni”

Gārsenes amatierteātris

Aknīstes amatierteātris

Dignājas TN kapela “Digna”

Ābeļu amatierteātris “Cerība”

Vīpes pagasta Tautas mūzikas instrumentu spēles ansamblis-kapela

Rubenes TN amatierteātris “ Kumode”