Biržu Tautas nama amatierteātris “Birzīte”

Mežāres Tautas nama amatierteātris “Efekts”

Atašienes amatierteātris

Zīlānu Tautas nama teātra draugu kopa „Patapa”

Spunģēnu Tautas nama amatierteātris “Savējie”

Jēkabpils Tautas teātris

Jēkabpils Tautas nama kapela “Kreicburgas ziķeri”

Krustpils kultūras centra pūtēju orķestris “Krustpils”